NCOI Opleidingen

MBO Managementassistent/ Directiesecretaresse niveau 4

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Met de opleiding MBO Managementassistent/ Directiesecretaresse niveau 4 wordt u op het hoogst erkende MBO-niveau opgeleid. Alle belangrijke onderwerpen op het gebied van communicatie, planning, organisatie en managementondersteuning komen in het boeiende programma uitgebreid aan de orde. Wat u leert, kunt u direct toepassen in uw werk. U wordt hierbij geholpen door de praktijkgerichte benadering van de opleiding en onze docenten. Zo heeft u al voordeel van de opleiding voordat u uw diploma heeft. Wanneer u geen relevante werkomgeving heeft, dan kan het Stage Instituut van NCOI u helpen met het vinden van een passend stagebedrijf. Met deze erkende opleiding MBO Managementassistent/Directiesecretaresse van NCOI behaalt u het officieel erkende diploma dat als standaard geldt voor directiesecretaresses en managementassistenten.

U wordt opgeleid voor het officiŽle diploma 'MBO Managementassistent/Directiesecretaresse niveau 4'. Het programma bestaat uit 5 beroepsgerichte modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een vrijwillige module Studiebegeleiding (6 bijeenkomsten van 3 uur) en een stageprogramma (uw werkplek of een stage). Wij begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. U kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. We werken met ervaren praktijkdocenten. Alle ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat u direct doelgericht naar het diploma toewerkt.
Deze onderwerpen worden in de volgende modules behandeld:

Beroepsgerichte modules

Plannen en organiseren

(6 bijeenkomsten)
 • Agendabeheer
 • Timemanagement
 • Projectmatig werken
 • Organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten
 • Organiseren van zakenreizen
 • Ontvangen van bezoekers
 • Telefoneren
 • Archiveren

Zakelijke correspondentie

(6 bijeenkomsten)
 • Soorten correspondentie
 • Effectieve (zakelijke) brieven en e-mails
 • Stappen van het schrijfproces
 • Structuur: opbouw van een zakelijke tekst
 • Doel, toon en inhoud van brieven en e-mails
 • Schrijfstijlen
 • Redigeren van teksten
 • Nederlandse grammatica en spelling

Communicatieve vaardigheden

(6 bijeenkomsten)
 • Basisbegrippen communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Luisteren
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Presenteren
 • Vergaderen
 • Communicatie bij conflicten

Administratie en registratie

(6 bijeenkomsten)
 • Projecten plannen en uitvoeren
 • Projectadministratie
 • Rekenvaardigheden
 • Declareren
 • Voorraadadministratie
 • Urenregistratie
 • Budgetregistratie
 • Kasbeheer

Informeren en adviseren

(6 bijeenkomsten)
 • Verschillen tussen informeren en adviseren
 • Informatiebronnen
 • Ken- en stuurgetallen
 • Adviesgesprekken
 • Eisen aan informatievoorziening
 • Rapportages opstellen
 • Presenteren
 • Klachten en vragen

U volgt naast deze 5 beroepsmodules ook een keuzeprogramma om u te verdiepen in een thema. U kiest een van deze programma's:

Juridisch secretaresse

(6 bijeenkomsten)
 • Juridisch secretaresse
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Medisch secretaresse

(6 bijeenkomsten)
 • Medisch secretaresse
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Innovatief en servicegericht werken

(6 bijeenkomsten)
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Innovatie en duurzaamheid

(6 bijeenkomsten)
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Taal en rekenen

Om een erkend MBO niveau 4-diploma te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden geldt. U maakt daarom tijdens uw opleiding diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat u dit niveau beheerst. Meer informatie hierover leest u op MBO College.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3090 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.