Maurice Adams benoemd tot hoogleraar Democratische rechtsstaat

25 Oktober 2012 17:40


25 oktober 2012

Maurice Adams benoemd tot hoogleraar Democratische rechtsstaat

Maurice Adams is met ingang van 1 oktober 2012 benoemd tot benoemd tot hoogleraar Democratische rechtsstaat aan Tilburg Law School. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg), en is verbonden aan een ruimer project waarin de
betekenis centraal staat die aan grondwettelijke normen wordt toegekend in zowel de rechtswetenschap als in de politiek, rechtspraak en samenleving.
Het grondwetproject wil het publieke debat stimuleren door middel van een nog op te zetten online forum over de werking van de grondwet, en er zullen cursussen, lezingen, onderwijsprogramma's en publicaties worden verzorgd. Een van die publicaties zal een handboek zijn over de Nederlandse
grondwet.

Maurice Adams studeerde aan de Universiteiten van Maastricht, Leuven en Oxford, en is tevens hoogleraar Encyclopedie van het recht aan Tilburg Law School. Tot oktober van dit jaar was hij daarnaast als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij is sinds een aantal jaren ook
gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Het vfonds beoogt onder meer uit te dragen hoe democratie en rechtsstaat kunnen blijven aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen. Het project, dat is ondergebracht bij de vakgroep Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis, past in de missie van Tilburg University om
wetenschappelijk onderzoek hand in hand te laten gaan met de uitwisseling en toepassing van kennis in de samenleving. Het juridische onderzoek binnen dit project wordt financieel mede ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de grondwet beheert.