Profit opleidingen

Thuisbegeleider niveau 4

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je werkt solistisch in complexe, multiprobleem zorgsituaties en je werkt zelfstandig samen met andere disciplines.

Je begeleidt zelfstandig en schakelt zelfstandig collega’s of leidinggevende in bij bijzonderheden en problemen die haar verantwoordelijkheid en/of deskundigheid te boven gaan. Je zorgt zelfstandig voor een passend ondersteuningsplan, dat je samen met de cliënt en/of naast betrokkenen opstelt. Je coördineert. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk van anderen en voor de continuïteit van de hulpverlening. Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers.

Opleidingsinhoud

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor praktijkgericht het vak leren, dan kies je voor persoonlijke ontwikkeling, dan kies je voor klassikaal onderwijs, dan kies je voor samen met studenten van de andere agogische opleidingen studeren en dus voor breder opleiden.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor les en begeleiding met een voortdurende koppeling van praktijkervaringen aan lesstof en aan je eigen levenservaring.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor docenten die het werk zelf hebben gedaan en dus een voorbeeld kunnen zijn.

De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen en generieke onderdelen Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan en burgerschap en Engels. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen van de gekozen opleiding.

Er zijn 3 kerntaken die je aan het eind van de opleiding dient te beheersen:

  • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
  • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
  • Bieden van ondersteuning in de thuisbegeleiding

Hoe leer jij tijdens de opleiding deze kerntaken? In de eerste plaats leer je duaal, wat betekent dat je vanaf het begin van de opleiding theorie en praktijk combineert. Hiermee heb je een voortdurende verbinding van je praktijkervaringen met de theorie en andersom. De opleiding bestaat uit 3 fasen, het examen vindt plaats in fase 3. De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte modules die afgerond worden met een toetsing.

De opleiding is klassikaal wat een cruciale borging is voor het leren van docenten maar ook van je medestudenten. Tijdens de eerste fase kun je je keuze voor het niveau en de opleiding van Thuisbegeleider wijzigen. Het is mogelijk om over te stappen naar de andere opleidingen van Maatschappelijke zorg en Pedagogisch Werk.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze opleiding is bestemd voor kandidaten die vooral zelfstandig kunnen studeren. En je bent in het bezit van een MBO-4, HAVO of VWO diploma. Ook op basis van je werkervaring in het werkveld van Sociaal Agogisch Werk kan je vrijstelling worden verleend voor 6 maanden.

De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. Wat jij in je leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens je intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en persoonlijkheid.

De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten. De verkorte opleiding is een intensieve opleiding. Het is van belang dat je privé, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week.

Opleidingsduur

1,5 jaar

Kosten

Je betaalt alleen voor de fase waaraan je daadwerkelijk deelneemt. Na afloop van de fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden in het geval van het volgen van de opleiding vanaf fase 1.

Fase 1:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2035
In termijnen 5 x € 417
Extra lessen BOL student € 150*

Fase 2:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2060
In termijnen 5 x € 422
Extra lessen BOL student € 75*

Fase 3:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 1910
In termijnen 5 x € 392

Examenkosten Nederlandse taal € 75*
Examenkosten Rekenen € 75*
Examenkosten Engels € 75*
*Deze kosten worden apart in rekening gebracht

Ontvang 5% korting bij betaling van volledige opleidingskosten vooraf € 300,25

Bijzonderheden

Beroepspraktijkvorming
Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur in de praktijk de zogenaamde beroepspraktijkvorming. De stagetijd bedraagt 12 uren per week bij de BOL opleiding. De opleiding wordt een voltijdsopleiding genoemd en geeft recht op studiefinanciering. De stagetijd bedraagt 16 uren per week bij de BBL opleiding. Het is belangrijk dat de stage-instelling door SBB wordt erkend als stage/leerbedrijf. Je eerste praktijkperiode moet minimaal een half jaar bedragen. Ook de doelgroep waarvoor je kiest is jouw keuze. Het is mogelijk direct na fase 2 over te stappen naar een andere stage-instelling. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de hele opleiding stage te lopen in de instelling van fase 2. Tijdens de praktijkperiode is het aan je stage begeleider van je praktijkinstelling jou het vak te leren en je te begeleiden. Daarnaast word je begeleid door een docent van ons instituut.

Stageplaats vinden
PROFIT Opleidingen ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot een goede en passende stageplaats. Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jezelf en wij ondersteunen je daarbij volledig. Ook onze docenten die actief zijn in het werkveld zoeken proactief mee in het vinden van de juiste stageplaats. Ervaring leert dat de juiste stageplaats altijd wordt gevonden. Voor het vinden van erkende stageplaatsen verwijzen wij je graag door naar http://www.stagemarkt.nl of naar de stagelink in de navigatie op deze website waar je interessante links aantreft over praktijkinstellingen.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam/Amstelveen, Arnhem, Assen, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht/Nieuwegein, Zwolle.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.