Profit opleidingen

Thuisbegeleider niveau 4

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je werkt solistisch in complexe, multiprobleem zorgsituaties en je werkt zelfstandig samen met andere disciplines.

Je begeleidt zelfstandig en schakelt zelfstandig collega’s of leidinggevende in bij bijzonderheden en problemen die haar verantwoordelijkheid en/of deskundigheid te boven gaan. Je zorgt zelfstandig voor een passend ondersteuningsplan, dat je samen met de cliënt en/of naast betrokkenen opstelt. Je coördineert. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk van anderen en voor de continuïteit van de hulpverlening. Je begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers.

Opleidingsinhoud

De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bestaat uit taken die je moet kunnen voor dit werkveld en algemene onderdelen. Dit zijn Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan en burgerschap en Engels (voor niveau 4).

Het profieldeel bestaat uit taken voor de gekozen opleidingsrichting. Voor het keuzedeel mag je je verdiepen in een onderwerp en dit zelf onderzoeken.
n de eerste plaats leer je duaal, dus wat je op school leert kun je meteen in de praktijk onderzoeken en uitproberen. Hierdoor leer je snel en gaat het vooral om doen.

Daarnaast leer je breed en smal. Dat houdt in dat je de basis van het sociaal agogisch werk leert en vervolgens leert wat specifiek is voor het jouw gekozen richting.

De opleiding bestaat uit 3 fasen. Tijdens de eerste twee fasen zitten de opleidingsgroepen van Maatschappelijke Zorg en Pedagogisch Werk met elkaar in de groep. Daarmee leer je over alle doelgroepen van het sociaal agogisch werkveld. PROFIT Opleidingen is hier uniek in. We doen dit omdat elke begeleider dezelfde basisvaardigheden en basishouding moet hebben. Ook kun je hierdoor makkelijker wisselen van doelgroep.

De opleiding is klassikaal wat een bijzonder belangrijke is als je meer uit je opleiding wilt halen. Begeleiden is niet iets dat je leert door een boek te lezen. Hiervoor moet je vooral doen, uitwisselen en proberen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze opleiding is bestemd voor kandidaten die vooral zelfstandig kunnen studeren. En je bent in het bezit van een MBO-4, HAVO of VWO diploma. Ook op basis van je werkervaring in het werkveld van Sociaal Agogisch Werk kan je vrijstelling worden verleend voor 6 maanden.

De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. Wat jij in je leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens je intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en persoonlijkheid.

De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten. De verkorte opleiding is een intensieve opleiding. Het is van belang dat je privé, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week.

Kosten

Je betaalt alleen voor de fase waaraan je daadwerkelijk deelneemt. Na afloop van de fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden in het geval van het volgen van de opleiding vanaf fase 1.

Fase 1:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 2035In termijnen5 x € 417Extra lessen BOL student€ 150*
Fase 2:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 2060In termijnen5 x € 422Extra lessen BOL student€ 75*
Fase 3:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 1910In termijnen5 x € 392Examenkosten Nederlandse taal€ 75*Examenkosten Rekenen€ 75*Examenkosten Engels€ 75*
*Deze kosten worden apart in rekening gebracht

Ontvang 5% korting bij betaling van volledige opleidingskosten vooraf € 300,25

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.