Profit opleidingen

Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 3

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het beroep
Je begeleidt mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen. Je werkt zelfstandig en in teamverband, je bent verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden en bekwaam in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Je werkt meestal onder regie en eindverantwoordelijkheid van het team of van een functionaris van de organisatie.

Opleidingsinhoud

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor praktijkgericht het vak leren, dan kies je voor persoonlijke ontwikkeling, dan kies je voor klassikaal onderwijs, dan kies je voor samen met studenten van de andere agogische opleidingen studeren en dus voor breder opleiden.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor les en begeleiding met een voortdurende koppeling van praktijkervaringen aan lesstof en aan je eigen levenservaring.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor docenten die het werk zelf hebben gedaan en dus een voorbeeld kunnen zijn.

De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen en generieke onderdelen Nederlandse taal, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen van de gekozen opleiding.

Er zijn 3 kerntaken die je aan het eind van de opleiding dient te beheersen: • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg • Werken aan kwaliteit en deskundigheid • Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg

Hoe leer jij tijdens de opleiding deze kerntaken? In de eerste plaats leer je duaal, wat betekent dat je vanaf het begin van de opleiding theorie en praktijk combineert. Hiermee heb je een voortdurende verbinding van je praktijkervaringen met de theorie en andersom. De opleiding bestaat uit 3 fasen, het examen vindt plaats in fase 3.

De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte modules die afgerond worden met een toetsing. De opleiding is klassikaal wat een cruciale borging is voor het leren van docenten maar ook van je medestudenten. Tijdens de eerste fase kun je je keuze voor het niveau en de opleiding van Begeleider gehandicaptenzorg wijzigen. Het is mogelijk om over te stappen naar de andere opleidingen van Maatschappelijke zorg en Pedagogisch Werk.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze opleiding is bestemd voor volwassenen vanaf 20 jaar. Uitzondering op deze leeftijd is in een enkele situatie mogelijk. De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. Niet je vooropleiding maar je levens- en werkervaring zijn vooral bepalend voor toelating tot de opleiding. Wat jij in je leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens je intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en persoonlijkheid en wordt getoetst of je een MBO-eindniveau aankunt. De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten. De verkorte opleiding is een intensieve opleiding. Het is van belang dat je privé, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week.

Kosten

Je betaalt alleen voor de fase waaraan je daadwerkelijk deelneemt. Na afloop van de fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden in het geval van het volgen van de opleiding vanaf fase 1.

Fase 1:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 2035In termijnen5 x € 417Extra lessen BOL student€ 150*
Fase 2:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 2210In termijnen5 x € 452Extra lessen BOL student€ 75*
Fase 3:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 655In termijnen2 x € 337,50Examenkosten Nederlandse taal€ 75*Examenkosten Rekenen€ 75*
*Deze kosten worden apart in rekening gebracht

Ontvang 5% korting bij betaling van volledige opleidingskosten vooraf € 245

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.