Privacy Statement

Voor Stichting ROC.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van Stichting ROC.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Stichting ROC.nl zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Stichting ROC.nl gegevens vast in een bestand. Stichting ROC.nl gebruikt gegevens van gebruikers om:

  1. Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van Stichting ROC.nl verlangt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten);
  2. Voor jou interessante informatie te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden;
  3. Toekomstige werkgevers in contact te laten treden met interessante werkzoekenden;
  4. Om gebruikers de elektronische versie van de Stichting ROC.nl nieuwsbrieven te sturen;
  5. Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Stichting ROC.nl en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht Stichting ROC.nl rekening te houden met voorkeuren.

Beveiliging gegevens

Stichting ROC.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag

Op de websites van Stichting ROC.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren zodat Stichting ROC.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren en haar bezoeker zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Gebruik van Cookies

Stichting ROC.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Stichting ROC.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Wil u meer weten over cookies, dan verwijzen wij u naar onze cookie disclaimer.

Aansprakelijkheid

Onze portals bevatten links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.
Stichting ROC.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de portals. Evenmin is Stichting ROC.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. Stichting ROC.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de site te verwijderen.

Wijzigingen

Stichting ROC.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van Stichting ROC.nl.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kan je een e-mail sturen naar: .