Onderwijsinstelling

MBO Maatschappelijk Dienstverlener (niveau 4)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Deze MBO-opleiding Maatschappelijk Dienstverlener leidt je op tot maatschappelijk werker. Als mensen zich niet zo goed kunnen redden in de maatschappij, dan kun jij hen als maatschappelijk werker helpen. Je kunt problemen tegenkomen op bijvoorbeeld het gebied van huisvesting, ouderdom, eenzaamheid, geld, werkloosheid, verslaving, gezin, relatie en school. Je werkt in het maatschappelijk werk meestal niet in een instelling waar mensen wonen, maar biedt als buitenstaander hulp. Je wordt goed opgeleid en behaalt het officieel erkende MBO-diploma 'MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4'. Een diploma met uitstekende arbeidsperspectieven. Bovendien kun je soepel doorstromen naar bijvoorbeeld de HBO Leergang Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) of een van de HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool onderwijsinstelling.

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die het een uitdaging vindt om te werken in het sociaal-maatschappelijk werk. Je kunt werken binnen diverse disciplines, bijvoorbeeld met jeugd, volwassenen of ouderen, of bijvoorbeeld in de reclassering.

Vooropleiding

Voor de volledige erkende MBO-opleidingen van onderwijsinstelling gelden beperkte instroomeisen. Bij je inschrijving wordt bekeken of je aan deze eisen voldoet. Is dat niet het geval, dan word je uitgenodigd voor een persoonlijke intake. In dat gesprek worden je motivatie en voorkennis besproken. In de meeste gevallen kun je dan alsnog instromen.

Aanpak

De opleidingen van onderwijsinstelling onderscheiden zich door een zeer praktijkgerichte aanpak. Daarnaast ontwikkel je vooral belangrijke vaardigheden waar je als medewerker in het volwassenenwerk veel aan hebt.

Je krijgt toegang tot een digitale leeromgeving: e-Connect. Hier vind je alle informatie over je opleiding en examens en kun je makkelijk communiceren met je medestudenten en je docent.

Kenmerkend is de intensieve begeleiding door middel van de VAK-methode van onderwijsinstelling. De combinatie van bijeenkomsten, een zeer professionele online leeromgeving, een praktijkcoach en stimulerende docenten zorgt ervoor dat je daadwerkelijk je diploma behaalt.

Opzet van de opleiding

Deze opleiding bestaat uit 8 modules van 8 lessen, iedere module heeft 6 bijeenkomsten en 2 e-Learninglessen. Daarnaast volg je een begeleidingsprogramma waarin je wordt begeleid bij het maken van de praktijkopdrachten, het vullen van je praktijkportfolio en je stage. Dit programma bestaat uit 12 lessen, die verspreid over 2 jaar worden gepland. Je bereidt je voor door opdrachten te maken die klassikaal worden besproken.

Je wordt begeleid door een praktijkcoach bij wie je met al je vragen terechtkunt. In de lessen word je goed voorbereid op de praktijkgerichte examens. Een ervaren docent legt de theorie uit en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk.

Om een officieel diploma 'MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4' te behalen, is het verplicht stage te lopen. Zie website voor meer informatie.

Afstuderen

In 2 lessen bereid je je onder begeleiding van je coach voor op je eindgesprek. In de lessen bekijk je gezamenlijk je praktijkportfolio, rond je de laatste opdrachten af en werk je aan een praktijkverslag. Zo kun je ontspannen en goed voorbereid het eindgesprek voeren, zodat je je opleiding met goed gevolg afrondt en je het diploma in ontvangst kunt nemen!

Officieel diploma

Je rondt de modules af met een examen (een mondeling examen, praktijkgerichte opdracht of een praktijkgericht examen). Aan het eind van deze opleiding heb je een eindgesprek over je complete praktijkportfolio. Als je alle modules met een voldoende afrondt en je praktijkportfolio wordt met een voldoende beoordeeld, dan ontvang je van onderwijsinstelling het officiŽle diploma 'MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4'.

Taalkennis en rekenvaardigheden

Er zijn wettelijke vereisten ten aanzien van taalkennis en rekenvaardigheden. Hier worden indien nodig lessen voor aangeboden. Deze zijn niet standaard in het programma opgenomen, aangezien het onze ervaring is dat de meeste studenten dit goed zelf kunnen voorbereiden. Voor deze modules worden wel de reguliere examenkosten in rekening gebracht. Zie website voor meer informatie.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening | 2 jaar | Opleiding MBO Maatschappelijk Dienstverlener, niveau 4

Opleidingsinhoud

Studieprogramma


Sociaal-maatschappelijk werk


(8 lessen)
 • Sociaal-maatschappelijke dienstverlening
 • Verslavingszorg en psychiatrisch werk
 • Sociale problemen, huiselijk geweld en agressie
 • Armoede, schuldhulpverlening, culturele diversiteitExamen: praktijkgericht examen

CliŽntondersteuning

(8 lessen)
 • Opstellen van een dienstverlenend plan
 • Helpen bij eenvoudige juridische zaken
 • Het bijhouden van de financiŽn
 • Bemiddelen bij belangenbehartigingExamen: praktijkgerichte opdracht

Pedagogiek

(8 lessen)
 • Volwassenen-, gezins-, en onderwijspedagogiek
 • Observatiemethoden en -technieken
 • Basishulpvragen, veiligheid en gezondheidExamen: praktijkgericht examen

Begeleidingsvaardigheden

(8 lessen)
 • Bepalen van zorgbehoefte of zorgvraag
 • Planmatig begeleiden, observeren en evalueren
 • Soorten begeleiding en interventiesExamen: praktijkgerichte opdracht

Sociale en gezondheidspsychologie

(8 lessen)
 • Sociale psychologie
 • Psychische stoornissen en therapieŽn
 • Stress, gezondheid en welzijnExamen: praktijkgericht examen

Communicatieve vaardigheden

(8 lessen)
 • Communiceren in hulpverleningssituaties
 • Feedback geven en ontvangen
 • Emoties, escalatie en agressieExamen: mondeling examen

Regelgeving en kwaliteitszorg

(8 lessen)
 • Wet- en regelgeving binnen zorg en welzijn
 • Kwaliteitszorg, beleid- en beleidsvorming
 • Beheren van beleidExamen: praktijkgericht examen

ZorgcoŲrdinatie en -organisatie

(8 lessen)
 • Opstellen van activiteiten- en zorgplannen
 • CoŲrdineren en afstemmen met ketenpartners
 • Monitoren van de uitvoering van de activiteitenExamen: praktijkgerichte opdracht

Beroepspraktijkvorming (stage)


Begeleidingsprogramma


(12 lessen)
 • Praktijkopdrachten
 • Praktijkportfolio
 • Stagebegeleiding

Afstuderen

(2 lessen)
 • Oefening eindgesprek
 • Eindgesprek

Examengarantie

Mocht je onverhoopt niet slagen voor je examen, maar heb je wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom, onderwijsinstelling begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een diploma MBO-niveau 2, een MAVO-diploma, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je met een goede motivatie en ruime werkervaring een toelatingstoets maken. Met een goed resultaat kun je zo alsnog tot de opleiding toegelaten worden. Als je gebruik wilt maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Kosten

Specificatie van de kosten per opleidingsvariant.

Opleidingsvariant Zaterdag
Korting bij betaling ineens: EUR150
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 925
Examenkosten: EUR2600
Cursusgeld: EUR3090

Opleidingsvariant Dag
Korting bij betaling ineens: EUR150
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 925
Examenkosten: EUR2600
Cursusgeld: EUR3090

Opleidingsvariant Avond
Korting bij betaling ineens: EUR150
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 925
Examenkosten: EUR2600
Cursusgeld: EUR3090

Opleidingsvariant E-learning
Korting bij betaling ineens: EUR150
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 925
Examenkosten: EUR2600
Cursusgeld: EUR3090

Bijzonderheden

Maximaal aantal deelnemers: 15

Plaatsen / leslocaties

Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, E-learning, Groningen, Haarlem, Hengelo, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Tilburg, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.