NT2 opleidingen

Click here for the English version

NT2 opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor mensen waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Door middel van deze opleidingen kan een certificaat of diploma worden behaald. Met dit diploma wordt aangetoond dat de Nederlandse taal voldoende beheerst wordt, zodat een goede start gemaakt kan worden als het gaat om een opleiding of baan. NT2 biedt twee programma’s aan. NT2 I en NT2 II.

NT2 I bestaat uit vier onderdelen. Lezen, schrijven, spreken en luisteren. De examens zullen niet allemaal tegelijk worden afgenomen en het is mogelijk eerst certificaten te halen voor bepaalde onderdelen. Een diploma wordt uitgereikt wanneer deze vier onderdelen behaald zijn.

NT2 II bestaat ook uit vier onderdelen en wordt op dezelfde manier afgenomen als NT2 I. Het verschil tussen deze twee trajecten is dat het examenprogramma II is bedoeld voor mensen die een midden- of hogere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen en voor mensen die een opleiding op dit niveau willen volgen.