Scheidegger Opleidingen

MBO Pedagogisch Werker Kinderopvang (niveau 3)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Werk jij graag met kinderen? Als pedagogisch werker werk je meestal op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Je verzorgt de kinderen, je bedenkt de dagelijkse activiteiten en je voert deze uit. Je hebt niet alleen de verantwoordelijkheid voor een groep, maar je hebt ook dagelijks contact met de ouders van de kinderen. Er wordt dus een professionele beroepshouding van je gevraagd. Je wordt opgeleid voor het officieel erkende MBO-diploma 'MBO Pedagogisch Werker Kinderopvang, niveau 3'. Daarmee mag je zelfstandig voor de groep staan. Er is grote vraag naar pedagogisch werkers en bovendien kun je soepel doorstromen naar MBO-niveau 4 of de opleiding HBO Manager Kinderopvang.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedereen die graag met kinderen omgaat en wil leren hoe je kinderen verzorgt, observeert, motiveert, begeleidt en vermaakt. Je werkt in de kinderopvang of wilt er juist gaan werken. Als je hét erkende MBO-diploma binnen de kinderopvang wilt behalen, dan is deze opleiding absoluut de juiste keuze.

Vooropleiding

Voor de volledige erkende MBO-opleidingen van Scheidegger gelden beperkte instroomeisen. Bij je inschrijving wordt bekeken of je aan deze eisen voldoet. Is dat niet het geval, dan word je uitgenodigd voor een persoonlijke intake. In dat gesprek worden je motivatie en voorkennis besproken. In de meeste gevallen kun je dan alsnog instromen.

Aanpak

De opleidingen van Scheidegger onderscheiden zich door een zeer praktijkgerichte aanpak. Dus geen theorie om de theorie, maar kennis die je direct kunt toepassen in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je veel belangrijke vaardigheden waar je als pedagogisch werker in de kinderopvang veel aan hebt.

Je krijgt toegang tot een professionele digitale leeromgeving: e-Connect. Hier vind je alle informatie over je opleiding en examens en kun je makkelijk communiceren met je medestudenten en je docent.

Kenmerkend is de intensieve begeleiding door middel van de VAK-methode van Scheidegger. De combinatie van bijeenkomsten, een zeer professionele online leeromgeving, een praktijkcoach en stimulerende docenten zorgt ervoor dat je daadwerkelijk je diploma behaalt.

Opzet van de opleiding

Deze opleiding bestaat uit 4 modules van 8 lessen. Iedere module heeft 6 bijeenkomsten en 2 e-Learninglessen. Daarnaast volg je een begeleidingsprogramma waarin je wordt begeleid bij het maken van de praktijkopdrachten, het vullen van je praktijkportfolio en je stage. Dit programma bestaat uit 6 lessen, die verspreid over de opleiding worden gepland. Je bereidt je voor door opdrachten te maken die klassikaal worden besproken.

Je wordt begeleid door een praktijkcoach bij wie je met al je vragen terechtkunt. In de lessen word je goed voorbereid op de praktijkgerichte examens. Een ervaren docent legt de theorie uit en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk.

Om het officiële diploma 'MBO Pedagogisch Werker Kinderopvang, niveau 3' te behalen, is het verplicht een stage te lopen, waarbij je relevante werkervaring opdoet. Zie website voor meer informatie over de stage.

Afstuderen

In 2 lessen bereid je je onder begeleiding van je coach voor op je eindgesprek. In de lessen bekijk je gezamenlijk je praktijkportfolio, rond je de laatste opdrachten af en werk je aan een praktijkverslag. Zo kun je ontspannen en goed voorbereid het eindgesprek voeren, zodat je je opleiding met goed gevolg afrondt en je het diploma in ontvangst kunt nemen!

Officieel diploma

Je rondt de modules af met een praktijkgericht examen of een praktijkgerichte opdracht, die je thuis maakt. Aan het eind van de opleiding heb je een gesprek over je complete praktijkportfolio. Als je alle modules met een voldoende afrondt en je praktijkportfolio wordt met een voldoende beoordeeld, dan ontvang je het diploma 'MBO Pedagogisch Werker Kinderopvang, niveau 3' van Scheidegger Opleidingen.

Taalkennis en rekenvaardigheden

Er zijn wettelijke vereisten ten aanzien van taalkennis en rekenvaardigheden. Hier worden indien nodig lessen voor aangeboden. Deze zijn niet standaard in het programma opgenomen, aangezien onze ervaring is dat de meeste studenten dit uitstekend zelf kunnen voorbereiden. Voor deze modules worden wel de reguliere examenkosten in rekening gebracht. Zie website voor meer informatie.
Kinderopvang en Jeugdzorg | 12 maanden | Opleiding MBO Pedagogisch Werker Kinderopvang, niveau 3

Opleidingsinhoud

Studieprogramma


Kinderopvang


(8 lessen)
 • Vormen van kinderopvang
 • Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO, tieneropvang
 • Activiteiten
 • Rol van de begeleiding
 • Communicatie met ouders
 • Pedagogische stromingen
 • Activiteitenbegeleiding
 • Ondersteunen in de taakontwikkeling en voorlezenExamen: Praktijkgericht examen

Pedagogiek

(8 lessen)
 • Werkgebied van de pedagogiek
 • Opvoedkunde
 • Volwassenen-, gezins- en onderwijspedagogiek
 • De rol van onderwijs in de opvoeding
 • Vorming en ontwikkeling
 • Opvoedstijlen
 • Observatiemethoden en -technieken
 • Basishulpvragen
 • Veiligheid en gezondheidExamen: Praktijkgericht examen

Kinder- en ontwikkelingspsychologie

(8 lessen)
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Persoonlijkheid en emotionele vorming
 • Psychosociale ontwikkeling
 • Ontwikkelen en leren
 • Leer-, opvoedings- en gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsstoornissen en -achterstand
 • Sociale problematiekExamen: Praktijkgericht examen

Begeleidingsvaardigheden

(8 lessen)
 • Afstemmen begeleiding op de situatie
 • Bepalen van zorgbehoefte of zorgvraag
 • Planmatig begeleiden
 • Observeren en evalueren
 • Soorten begeleiding en interventies
 • Omgaan met lastige situaties
 • Vastleggen en rapporterenExamen: Praktijkgerichte opdracht

Beroepspraktijkvorming (stage)


Begeleidingsprogramma


(6 lessen)
 • Praktijkopdrachten
 • Praktijkportfolio
 • Stagebegeleiding

Afstuderen

(2 lessen)
 • Oefening eindgesprek
 • Eindgesprek

Examengarantie

Mocht je onverhoopt niet slagen voor je examen, maar heb je wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom, Scheidegger begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je minimaal beschikt over een diploma MBO-niveau 2, een MAVO-diploma, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je met een goede motivatie en ruime werkervaring een toelatingstoets maken. Met een goed resultaat kun je zo alsnog tot de opleiding toegelaten worden. Als je gebruik wilt maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Kosten

Specificatie van de kosten per opleidingsvariant.

Opleidingsvariant Zaterdag
Korting bij betaling ineens: EUR125
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 625
Examenkosten: EUR1735
Cursusgeld: EUR2690

Opleidingsvariant Dag
Korting bij betaling ineens: EUR125
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 625
Examenkosten: EUR1735
Cursusgeld: EUR2690

Opleidingsvariant Avond
Korting bij betaling ineens: EUR125
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 625
Examenkosten: EUR1735
Cursusgeld: EUR2690

Opleidingsvariant E-learning
Korting bij betaling ineens: EUR125
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 625
Examenkosten: EUR1735
Cursusgeld: EUR2690

Bijzonderheden

Maximaal aantal deelnemers: 15

Plaatsen / leslocaties

Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, E-learning, Groningen, Haarlem, Hengelo, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Tilburg, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.