Onderwijsinstelling

HBO Maatschappelijk Dienstverlener

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In de zorg wilt u oplossingsgericht, maar ook persoonlijk te werk gaan. In dit inspirerende programma op HBO-niveau verdiept u zich in alle actuele onderdelen van maatschappelijke dienstverlening en scherpt u uw praktijkvaardigheden aan. Dankzij de persoonlijke begeleiding van onze topdocenten leert u hulpverleningsplannen op te stellen en complexe zorgsituaties juist aan te pakken. Binnen één jaar tilt u uw praktische en organisatorische vaardigheden naar een hoger niveau. Kortom, een inspirerende opleiding voor de ambitieuze zorgverlener of de maatschappelijk werker met enige ervaring. Met het diploma van dit HBO-programma kunt u mogelijk vrijstelling krijgen in de Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) van Hogeschool onderwijsinstelling.

De opleiding is opgebouwd uit 4 modules en een integrale eindopdracht. In de modules komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Maatschappelijk werk en planmatige hulpverlening

(8 bijeenkomsten)
 • Planmatige hulpverlening
 • Oplossingsgericht werken
 • Procesgericht versus resultaatgericht werken
 • Opstellen van een hulpverleningsplan
 • Bejegeningsaspecten
 • Netwerken
 • De cliënt als competent persoon
 • Onderzoeken van methoden
 • Bewustwording van eigen houding en kwaliteiten en de ontwikkeling hiervan
 • Visieontwikkeling

Professionele vaardigheden voor hulpverlening en begeleiding

(8 bijeenkomsten)
 • Lastige situaties in de hulpverlening
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Onderhandelen en conflicthantering
 • Omgaan met agressie en geweld
 • Gespreks- en begeleidingstechnieken
 • Interculturele communicatie
 • Begeleiden van collega's

Organisatie en kwaliteit binnen de hulpverlening

(8 bijeenkomsten)
 • Kwaliteitszorg in zorg en welzijn
 • Competentieontwikkeling van personeel
 • Leiderschap binnen zorg en hulpverlening
 • Strategisch en operationeel beleid
 • Zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid
 • Omgaan met veranderingen
 • Projectmatig werken

Toegepaste psychiatrie voor hulpverleners

(8 bijeenkomsten)
 • Psychiatrische stoornissen en/of verslaving
 • Relationeel werken in crisissituaties
 • Wettelijke kaders en maatregelen (zoals OTS, PIJ, IBS, RM, TBS)
 • Grenzen en mogelijkheden bij dwang en drang
 • Actuele maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van recht en samenleven
 • Ethische dilemma's
 • Gespreksvoering in de psychiatrie

Integrale eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
Deze laatste module staat volledig in het teken van uw integrale eindopdracht. Bij het opstellen van deze eindopdracht wordt u intensief begeleid.

In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool onderwijsinstelling voor meer informatie.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Professionele vaardigheden voor hulpverlening en begeleiding af met een mondeling examen. De overige 3 modules sluit u af met een praktijkgerichte moduleopdracht. Heeft u voor alle onderdelen en de integrale eindopdracht een vold...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.