Onderwijsinstelling

HBO Bachelorprogramma Lerarenopleiding Wiskunde

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Overal in de maatschappij wordt wiskunde toegepast: in de techniek, de industrie, het bankwezen en bij verzekeringsmaatschappijen. Was u altijd al bovengemiddeld goed in wiskunde? Lijkt het u interessant en leuk om dit belangrijke vak op inspirerende wijze op jongeren over te brengen? Dan bent u bijzonder geschikt als leraar wiskunde, een beroep met uitstekende perspectieven. Het is een belangrijk vakgebied dat veel waard is voor leerlingen. Wanneer u voor de klas staat, weet u niet alleen alles van wiskunde, maar kent u ook alle didactische aspecten van lesgeven. In dit praktijkgerichte Bachelorprogramma ontwikkelt u zich daarom op didactisch en vakinhoudelijk gebied. U kiest voor Hogeschool onderwijsinstelling vanwege de praktijkgerichtheid van de opleiding. U legt gedurende de gehele opleiding de relatie tussen theorie en praktijk. Dat is bewezen zeer effectief. Bovendien is alles zo georganiseerd dat het volgen van een Bachelorprogramma goed te combineren is met werk en privť. Met dit Bachelorprogramma bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding op het boeiende vak van leraar wiskunde in het VMBO, de onderbouw van HAVO/VWO en het MBO.

Fase 1
 • Leren en lesgeven [MO] 8 EC
 • Vlakke meetkunde [SE] 8 EC
 • Functiebegrip [SE] 8 EC
 • Algebra [SE] 8 EC
 • Inleiding statistiek [SE] 8 EC
 • Rijen en reeksen & matrixrekenen [SE] 8 EC
 • Beroepsopdracht fase 1 [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF/ME] 6 EC

Fase 2
 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding [SE] 8 EC
 • Groepsdynamica en klassen-management [MO] 8 EC
 • Ruimtemeetkunde en analytische meetkunde [SE] 8 EC
 • DifferentiŽren en integreren [SE] 8 EC
 • Verklarende statistiek en kansverdelingen [SE] 8 EC
 • Redeneren en bewijzen [SE] 8 EC
 • Beroepsopdracht fase 2 [PF] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 6 EC

Fase 3
 • Diversiteit en onderwijzen [MO/ME] 12 EC
 • Verdieping functiebegrip [SE] 6 EC
 • Getalverzameling [SE] 6 EC
 • Praktijkprogramma [PF] 12 EC
 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Toetsing en assessment
 • Coaching
 • Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek
 • IT en nieuwe media voor docenten

Afstudeerfase
 • Differentiaalvergelijkingen en recente ontwikkelingen [MO] 8 EC
 • Keuze uit afstudeerrichting 8 EC
 • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
 • Beroepsonderwijs (BO)
 • Afstudeeronderzoek onderwijs 14 EC
 • Praktijkprogramma [PF/ME] 30 EC

Afstudeerfase

In deze afrondende fase volgt u nog een interessante module op het gebied van differentiaalvergelijken en recente ontwikkelingen. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO).
De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit drie delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling aan als leraar. Tenslotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of MBO aan de slag te gaan.
U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Differentiaalvergelijkingen en recente ontwikkelingen

(6 bijeenkomsten)
 • Differentiaalvergelijkingen oplossen
 • Lineaire en niet-lineaire differentiaalvergelijkingen
 • Richtingsveld
 • Begin- en randvoorwaarden
 • Recente ontwikkelingen

Tijdens deze fase maakt u de keuze uit een afstudeerrichting: algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs:

Algemeen vormend onderwijs (AVO)

(6 bijeenkomsten)
 • Organisatie en actuele ontwikkelingen binnen het algemeen vormend onderwijs
 • Leerpsychologie bij pubers
 • Aansluiting primair onderwijs-voortgezet onderwijs (brugklas)
 • Ouderbetrokkenheid
 • LeerstrategieŽn en strategieŽn voor zelfregulatie binnen het AVO
 • Good practices: excellente VO-scholen
 • Tweetalig onderwijs
 • Diverse vormen van (algemeen) bijzonder onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • IT-toepassingen binnen het AVO
 • Verbinden van schools leren en buitenschools leren
 • Loopbaanontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief)

Beroepsonderwijs (BO)

(6 bijeenkomsten)
 • Organisatie en actuele ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs
 • Het verbinden van leren op school en op de werkplek
 • Kennisverwerving en -ontwikkeling in het kader van een beroepsopleiding
 • LeerstrategieŽn en strategieŽn voor zelfregulatie
 • Vertalen van beroepsprocessen naar leerprocessen
 • Betekenisvol verbinden van schools leren en leren in de beroepscontext
 • Normatieve professionalisering
 • Loopbaanontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief)
 • Samenwerken met (leer)bedrijven
 • Pedagogisch-didactische begeleidingsstrategieŽn

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

7990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Uw examens bestaan uit schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens/assessment [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.