NCOI Opleidingen

MLO Medewerker Ruimtelijk Domein

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Van bouw- of milieuvergunningen naar het stelsel van het omgevingsrecht. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht als dagelijkse kost. Deze opleiding bereidt u voor op de komst van de Omgevingswet en is (inter-)actief van opzet. Leren in de praktijk, leren van en met elkaar, dat is waar het in deze opleiding om draait. Deze opleiding is een uitstekend vervolg op de opleiding MLO Medewerker Lokale Overheid Basis. NCOI verzorgt deze opleiding in samenwerking met businesspartner Bestuursacademie Nederland.

Tijdens deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Ruimtelijke ordening, basis

(3 dagbijeenkomsten)
 • De omvang van het omgevingsrecht
 • Het ruimtelijk beleid en de instrumenten van Rijk, provincie en vooral gemeenten
 • De plannen, procedures en ontheffingen op grond van de Wet ruimtelijke ordening (o.a. voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan en ontheffingen, structuurplan, projectbesluit, etc.)
 • Inzicht in de Wabo en de Woningwet (o.a. de procedures en toetskaders voor een bouwvergunning)
 • Raakvlakken met andere wetten die relevant zijn bij de werkpraktijk in de ruimtelijke ordening
 • Wat er komt kijken bij planontwikkeling (grondexploitatie, bouwrijp maken, verhaal van bouwkosten)
 • Planschade

Basistraining chemie

(3 dagbijeenkomsten)
 • Stoffen, moleculen en atomen
 • Periodiek systeem
 • Chemische bindingen en zouten
 • Chemisch rekenen
 • Zuren en basen
 • Reacties en evenwichten
 • Organische chemie en biochemie
 • Chemische industrie

Bestemmingsplan

(3 dagbijeenkomsten)
 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk planologisch beleid en de onderlinge samenhang
 • Relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplannen en beheersverordening, inclusief digitale verplichtingen
 • Goede ruimtelijke ordening
 • Vergunningen, afwijkingen en coördinatie
 • Planschade en risicoanalyse
 • Raakvlakken met andere beleidsterreinen
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 12 deelnemers

Kosten

3499 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Deze opleiding wordt afgerond met een integrale eindopdracht. Heeft u dit examen met goed gevolg afgerond, dan ontvangt u het diploma 'MLO Medewerker Ruimtelijk Domein' van Bestuursacademie Nederland.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.