Bedrijfskunde en agribusiness (Ad)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De combinatie bedrijfskunde en agrarische producten opent vele wegen. Centraal staat de handel in agrarische producten. De volgende aspecten zijn in dit beroep van belang:
 • Vraag en aanbod
 • Productie en verwerking
 • In- en verkoop
 • Vervoer en transport
 • Ontwikkeling en verbetering van nieuwe producten
 • Marketing
 • Exportmanagement

Je kunt dan ook in uiteenlopende bedrijven terechtkomen. Het is belangrijk dat je er tijdens de studie achter komt in welke werksoort jij je het meest thuis voelt. Voel je het meest voor het financiële deel, het commerciële of is de levensmiddelenkant meer iets voor joui? En wil je dan internationaal werken of bij de overheid?

Opleidingsinhoud

Het propedeusejaar bestaat uit een aantal bedrijfskundige en agrarische vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. De opleiding bestaat uit vakken als bedrijfseconomie, bedrijfscalculatie, algemene economie en recht, marketing en marktonderzoek, logistiek en transport, informatica, communicatie- en organisatiekunde. Tevens volg je specifiek op de agribusiness gerichte vakken als milieukunde, voedingsmiddelentechnologie, agrarische productiesystemen. In de hoofdfase (3 jaar) wordt de leerstof uit de propedeuse verdiept en uitgebreid. In deze fase kan een keuze gemaakt worden voor een van de afstudeerrichtingen (of specialisaties):
 • Internationaal marketingmanagement
 • Logistiek en productiemanagement
 • Financieel-economisch management
 • Integrale kwaliteitszorg

Je loopt in deze periode ook een aantal malen stage.

Vooropleiding

 • Nieuwe toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde A of B)
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
 • Oude toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B 1)
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

* De ‘nieuwe’ toelatingseisen gelden vanaf 2009 voor Havo. Voor het Vwo gelden tot 2010 nog de oude toelatingseisen. Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Bedrijfskunde staat centraal. Als manager moet je grote lijnen kunt uitzetten en deze kunt vertalen in beleidsplannen. Daarbij kan je financiële gevolgen overzien en kan je goed met mensen omgaan (en hen motiveren). Als manager ben je stressbestendig, flexibel en veelzijdig. Verder heb je, vanzelfsprekend, affectie met de agribusiness.

Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Den Bosch - HAS Den Bosch Voltijd Deeltijd Duaal
Dronten, Almere - Aeres Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.