Hogeschool Van Hall Larenstein

Bos en Natuurbeheer

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In de sector bos- en natuurbeheer gaat het zowel om houtproductieve (houthandel) als recreatieve en landschappelijk esthetische functies. Veel factoren spelen daarbij een rol: de ecologische en milieufactoren - welke invloed hebben ingrepen op de omgeving, de waterhuishouding, de leefbaarheid van een gebied. Daarbij spelen economische en vaak ook politieke factoren een grote rol in de besluitvorming. Financiële kennis en kennis van bodem en vegetatie gaan daarom hand in hand met juridisch-administratieve kennis.

Je kunt afhankelijk van de afstudeerrichting terecht komen bij de overheid, adviesbureaus, vastgoedbeheer (rentmeester), organisaties op het gebied van natuurbeheer, bureaus voor landschapsarchitectuur of recreatievoorzieningen.

Opleidingsinhoud

De propedeuse (1 jaar) bestaat uit een aantal vakken, bedoeld als basis voor de keuzes die in de hoofdfase gemaakt moeten worden. De stof is verdeeld over modulen. In de opleiding wordt gewerkt vanuit de functies die je later kunt uitoefenen: landschapsinrichter, uitvoerder, onderzoeker of beheerder.

Door middel van thema's werk je in groepen aan projecten. In die thema's komen vakgebieden aan de orde als bedrijfseconomie, biomonitoring, landmeten en karteringsmethoden, vegetatiekennis, geografie en geologie, scheikunde, landschapstechniek, milieu, enz.

In de hoofdfase zet je de wijze van thema- en probleemgestuurd leren voort, maar er wordt ook een periode extra aandacht besteed aan de zogenaamde kernvakken voor de afstudeerrichting. Je kunt kiezen voor:
 • Westerse bosbouw (natuurtechnisch bosbeheer, bos en water, bos en milieu, bosbeleid, vermarketing van bosproducten etc.);
 • Tropische bosbouw (tropische bosteelt, erosiebestrijding, plattelandsontwikkeling, tropische bodemkunde etc.);
 • Vastgoedmanagement (recht, administratie, landbouwbeleid, taxatie agrarisch vastgoed, bedrijfseconomie etc.) of
 • Natuur- en landschapstechniek (landschapsvorming, landschapsecologie, faunabeheer, grootschalig groen, planologie etc.).

Natuurlijk zijn ook hier diverse stagemogelijkheden, zowel in Nederland als daarbuiten.

Vooropleiding

 • Nieuwe toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde A of B)
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM
 • Oude toelatingseisen*:
Havo met profiel: NT, NG, EM, CM (met Wiskunde B 1)
Vwo met profiel: NT, NG, EM, CM

* De ‘nieuwe’ toelatingseisen gelden vanaf 2009 voor Havo. Voor het Vwo gelden tot 2010 nog de oude toelatingseisen. Let op: sommige hogescholen vragen afwijkende of aanvullende toelatingseisen; laat je hierover informeren bij de hogeschool van jouw keuze.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

 • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

 • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Dit vakgebied vraagt een grote vakkennis van bodem, gewas en vormgeving, gecombineerd met economisch en commercieel inzicht en zeer goede communicatieve eigenschappen. Bij alles wat je voorstelt of doet zal er sprake zijn van 'partijen' met tegengestelde belangen: boeren tegenover recreatie, natuurbescherming tegenover zakelijk commerciële belangen of productiebelangen tegenover landschappelijke waarde. Daar moet je tussendoor laveren en dat vraagt niet alleen goede vakkennis en kennis van wetten en regels, maar ook goed kunnen omgaan met meningen en mensen.

Beroep in beeld

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.