Aeres Hogeschool

Educatie en Kennisman Groene Sector (AD)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

U heeft passie voor bloem, ontwerp en vormgeving. Maar passie alleen is niet (meer) voldoende om succesvol te zijn in de branche. Ad Bloemsierkunst richt zich op de bloemist van de toekomst. In deze opleiding maakt u een ontwikkeling door, waarmee u aan de steeds hogere eisen van ondernemerschap en vakmanschap kunt voldoen.

Wat leert u?
U verwerft een dieper inzicht in “het waarom” binnen de bloemsierkunst. Natuurlijk is het belangrijk dat u zelf bloemwerk op hoog niveau kunt maken, maar ook dat u beweegredenen kent en een analyse kunt maken. Dat maakt u ook bekwaam als vakbeoordelaar. Bovendien leert u om effectief instructies te geven en om vakdemonstraties te verzorgen. Dat komt in een bedrijf prima van pas.

Ook biedt deze opleiding de mogelijkheid u voor te bereiden op de hoogste erkenning in het vak: de Proeve van Meesterschap. Hiermee bent u in staat uw producten een unieke meerwaarde te geven. Ook ontwikkelt u vaardigheden in managen op hbo-niveau; communicatie, inzet van mensen en middelen, het ontwikkelen van plannen voor grote projecten en marketingstrategieën zijn daar onderdeel van.

Een internationale oriëntatie en verdieping is ook mogelijk als u van plan bent uw professie in het buitenland te gaan beoefenen of samenwerkingsprojecten hebt met collega’s uit andere landen.

Opleidingsinhoud

Inhoud en opbouw
Het eerste studiejaar wordt aandacht besteed aan professionalisering van uw vakgebied, onderdelen uit het hbo-programma gericht op communicatie en analyse en het geven van instructies en presentaties aan groepen. Het tweede studiejaar bent u bezig met projectmanagement en het ontwerpen en vormgeven van ruimtes en/of objecten. Daarnaast kunt u uw eigen specialisaties kiezen, zoals bijv. marketing en PR, het voorbereiden op de Proeve van Meesterschap of een groot project in binnen-of buitenland.

Hoe studeert u?
In de opleiding Ad Bloemsierkunst in deeltijdstudie combineert u het leren op school met het leren op de werkplek. U komt een vaste dag per week naar de hogeschool om samen te werken en te studeren met collega-studenten, waarin niet alleen nieuwe dingen aan de orde komen maar ook een terugkoppeling plaatsvindt van het leren op de werkplek.

Afhankelijk van uw vooropleiding kan het zijn dat u in het eerste semester van uw opleiding ook op de vrijdag lessen volgt (dit geldt voor havisten zonder bloemachtergrond). Het omvat 120 ects (studiepunten) en kan in twee jaar worden afgerond. De totale studiebelasting bedraagt circa 20 uren per week (inclusief het leren op de werkplek). Bij aanvang van de opleiding krijgt u een studieloopbaanbegeleider toegewezen, die u coacht en begeleidt bij uw studieplanning.

Vooropleiding

De tweejarige opleiding is speciaal geschikt voor:
  • Net afgestudeerde MBO-ers (Bloem), die willen doorstuderen in een tweejarige opleiding om hun niveau in de Bloemsierkunst naar een hoger plan te tillen
  • Havisten, met een passie voor bloem en design, die willen studeren in een tweejarige, praktijkgerichte hbo-opleiding
  • Werkenden in de bloemenbranche op MBO-niveau, die hun ambities in het vak willen ondersteunen met een hbo-opleiding

Opleidingsduur

1-4 jaar

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Voor het studiejaar 2019/2020 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 2.083,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2019/2020 tussen de € 1.240,- en de € 2.083,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Als afgestudeerde heeft u alle kwaliteiten om als super professional op hbo-niveau in de bloemsierkunst te kunnen functioneren. Naast het diploma ontvangt u de internationaal erkende titel Associate degree in Education.

Besluit u verder te studeren, dan kunt u met uw diploma soepel doorstromen naar de docentenopleiding (Bachelor): Educatie & kennismanagement groene sector van Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool. Deze opleiding kan vervolgens in twee jaar worden afgerond en resulteert in een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het ‘groene’ VMBO. Ook kunt u in het MBO en HBO aan de slag als docent in uw eigen groene vakgebied bloemsierkunst.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.