Hulp op deze site

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons servicepunt via het webdecaanformulier, lees eens door onze help-items of bekijk onze veelgebruikte termen & definities om er uit te komen. Je kunt ook gebruik maken van onze uitgebreide Kennisbank.

Algemene Hulp:

Meest gestelde vragen:

Veelgebruikte termen & definities:

AKA
AOC Raad
Assistentenopleiding
Kwalificaties
MBO (middelbaar beroepsonderwijs)
HBO (hoger beroepsonderwijs)
Basisberoepsonderwijs
Vakopleiding
Middenkaderopleiding
MBO Raad
HBO Raad
Leerwerkplek
Leerbedrijf
Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)
Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
Beroepspraktijkvorming (BPV)
Beroepsprofiel
Competenties
Competentiegericht opleiden
Deelkwalificatie
Duaal leren
Deeltijd leren
Erkende leerbedrijven
Educatie en inburgering
Kwalificatiestructuur
Leerwegen
MBO/HBO route
Kenniscentra
NT2
OCW (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Opleidingsdomeinen
Regionaal Opleidingscentrum
Sectoren
Specialistenopleiding
Startkwalificatie
Vooropleiding
Vakscholen en vakinstellingen
Verkorte HBO route
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Vmbo)
VMBO, MAVO, HAVO of VWO Diploma
VAVO
Bachelor Master Methode (ook wel BaMa)
Inloggen
Dyslexie en leren