JOB: opleidingen met slechte baankansen inperken

06 mei 2019
De Jongerenorganisatie in het beroepsonderwijs is van mening dat opleidingen die niet goed aansluiten op de arbeidsmarkt ingeperkt moeten worden. Scholen moeten goed inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De Jongerenorganisatie vindt het belangrijk dat kritisch gekeken wordt naar de baankansen die jongeren hebben na opleidingen. Als deze baankansen niet goed zijn, kan het verstandig zijn het aantal studenten in te perken. De Jongerenorganisatie sluit zich op dit punt aan bij voorstellen van de Commissie Macrodoelmatigheid.

De studentenorganisatie is van mening dat studenten zoveel mogelijk vrijheid moeten hebben bij het kiezen van een studie. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat studenten een realistisch beeld krijgen van de baankansen na hun opleiding. ‘Om een goede keuze te kunnen maken, is goede voorlichting en loopbaanbegeleiding nodig’, zo schrijft JOB. Via de website Studie in Cijfers is veel informatie online beschikbaar. Maar ook bij intakegesprekken moeten scholen duidelijke informatie geven over baankansen.

Daarnaast pleit JOB voor het kritisch beoordelen van specifieke opleidingen, op basis van kwaliteit en baankansen op de arbeidsmarkt. ‘Dit kán betekenen dat er opleidingen ingeperkt moeten worden, of moeten worden vernieuwd’, schrijft JOB. ‘Scholen moeten inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en samen met het werkveld bekijken of het opleidingsaanbod en opleidingsinhoud nog voldoende aansluit bij de realiteit van het werk.’

Volgens JOB is het niet nodig om hele opleidingen te sluiten. Wel waarschuwt JOB dat scholen zich niet richten op de concurrentie met andere scholen in de regio om nieuwe studenten binnen te halen in plaats van te kijken naar de vraag van de student en het werkveld. ‘Het is dan ook aan de MBO Raad en de SBB om er kritisch op toe te zien dat opleidingen niet teveel studenten aannemen en dat opleidingen goed aansluiten bij het werkveld’, aldus JOB.

Lees hier het standpunt van JOB