Commissie wil pilots met domeinprogramma’s op niveau 2

09 januari 2020
Scholen moeten meer mogelijkheden krijgen om voor jongeren op niveau 2 domeinprogramma’s en brede kwalificaties aan te bieden. Deze opleidingen mogen een jaar langer duren en de prijsfactor voor deze opleidingen zou omhoog moeten.

Dat advies geeft de commissie-Van Gils, die in opdracht van minister Van Engelshoven onderzoek deed naar extra inzet van domeinprogramma’s. Volgens Van Gils heeft een groeiende groep studenten op niveau 2 behoefte aan een langere periode van oriëntatie, alvorens er een keuze voor een bepaalde uitstroom wordt gemaakt. Domeinprogramma’s en brede kwalificaties kunnen in deze behoefte voorzien.

Om scholen te stimuleren domeinprogramma’s aan te bieden, zou volgens Van Gils de prijsfactor bij inschrijving in een domein verhoogd kunnen worden. Scholen krijgen dan extra geld voor studenten die zich in een domein inschrijven. Ook zouden scholen de mogelijkheid moeten krijgen de onderwijsduur van zo’n opleiding te verlengen. Van Gils waarschuwt tegelijkertijd voor perverse prikkels: scholen moeten niet verleid worden om de onderwijsduur om verkeerde redenen te verlengen of om studenten in te schrijven in een domein als een inschrijving in een opleiding meer passend is.

Om het werken met domeinen te stimuleren, beveelt de commissie aan de wettelijke vastgelegde domeinindeling aan te passen. De huidige indeling in 17 domeinen is nog een restant van de vroegere indeling in kenniscentra. Met een kleiner aantal domeinen kunnen scholen beter uit de voeten, aldus de commissie. In het advies wordt voorgesteld om te gaan werken met negen domeinen:
1. Bouw en infra
2. Hout, ambacht en onderhoud
3. Techniek en procesindustrie
4. Mobiliteit en logistiek
5. Informatie, media, vormgeving
6. Economie, handel en administratie
7. Ondernemerschap, Horeca, toerisme en voeding
8. Zorg, welzijn en dienstverlening
9. Plant, dier en leefomgeving

Lees hier het advies van de commissie-Van Gils

Meer mogelijkheden voor domeinprogramma’s
Domeinprogramma’s aantrekkelijk voor niveau 2-opleidingen