MBO Open Leercentrum

15 november 2022
MBO Open Leercentrum BM-Services

Het NTCB is niet zomaar een opleider. Als onderdeel van BM Services zijn wij een opleidingsinstituut wat gespecialiseerd is in veiligheidsopleidingen en luchthavenbeveiliging.

Open Leercentrum (OLC) voor de MBO student
Bij BM-Services hebben we een hybride onderwijsmethode gemaakt. De student heeft zelf de keuze hoe er gewerkt wordt. Immers heeft iedere student zijn eigen manier van leren en dat vraagt om een eigentijdse manier van begeleiding in verschillende vormen. De gemiddelde leeftijd van de studenten bij BM-Services is boven de 21 jaar. Een doelgroep is over het algemeen wat ouder is dan studenten op het ROC. Onze studenten zijn vaak al actief in het arbeidsproces. De manier van leren en begeleiding is bijna maatwerk. Dit vraagt ook vanuit het bestuur om continue bijsturing en soms ook het lef hebben om drastisch het roer om te gooien en koers te wijzigen. Naast de eigen leermiddelen, die grotendeels digitaal en in boekvorm beschikbaar zijn hebben we een Open Leercentrum (OLC) ingericht.

Een Open Leercentrum waar je als student kan leren, je kan voorbereiden, rustig kan werken richting je examens.

Het OLC is een ruimte waarbij op bepaalde tijden een docent aanwezig. Studenten kunnen gebruik maken van het OLC op openingstijden van de onderwijsinstelling. Het OLC is toegankelijk voor studenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning, aan examenvoorbereiding of gewoon een plek willen hebben die ze thuis wellicht niet hebben. Om toegang te krijgen tot het Open Leercentrum moet je uiteraard zijn ingeschreven bij de onderwijsinstelling en moet je zijn aangemeld. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, of om voortgangstoetsen te maken of in rust zelfstudie te doen. Het OLC van BM-Services staat voor een leeromgeving met voorzieningen voor informatieverwerving en informatieverwerking.

College van bestuur
Martijn van 't Veer