Roep om Einde aan Onbetaalde Stages: Nieuw Onderzoek Onthult Grote Ongelijkheid

24 april 2024

Roep om Einde aan Onbetaalde Stages: Nieuw Onderzoek Onthult Grote Ongelijkheid

Nieuw onderzoek toont aan dat slechts 2 op de 5 mbo-studenten een vergoeding krijgen tijdens hun stage, ondanks oproepen van het kabinet voor fatsoenlijke betaling. GroenLinks-PvdA wil onbetaalde stages wettelijk verbieden.

Grote Verschillen Over Onderwijsniveaus

Het onderzoek van ResearchNed en het CBS, in opdracht van het kabinet, onthult grote verschillen tussen mbo-, hbo- en universitaire studenten. In het hbo ontvangt 75% een vergoeding, op universiteiten is dit 65%, terwijl slechts 41% van de mbo-studenten betaald wordt. Voor hbo-studenten die leraren willen worden, is de situatie nog erger: slechts 33% krijgt een vergoeding.

Gemengde Berichten over Stagevergoedingen

De gemiddelde stagevergoeding varieert sterk: mbo-studenten ontvangen €230 per maand, hbo-studenten €370 en universitaire stagiairs €400.

Stappen Richting Verandering

GroenLinks-PvdA wil wettelijk verplichte stagevergoedingen. Mikal Tseggai, Kamerlid, ziet persoonlijk de negatieve impact van onbetaalde stages en stelt voor dat studenten altijd een vergoeding moeten krijgen, ongeacht hun financiële situatie. Een minimumbedrag is nog niet vastgesteld.

Beperkte Maatregelen van de Overheid

Minister Robbert Dijkgraaf erkent het belang van een passende stagevergoeding voor een goede start op de arbeidsmarkt, maar tot nu toe zijn er slechts beperkte maatregelen genomen, waaronder overeenkomsten met bedrijven voor onkostenvergoedingen en afspraken binnen cao's voor een passende vergoeding.