Drie teams genomineerd voor Nederlandse Onderwijspremie 2024

25 juni 2024

Op donderdag 27 juni zullen drie onderwijsteams van mbo-scholen de Nederlandse Onderwijspremie in ontvangst mogen nemen. Sinds vorig jaar wordt deze premie ook aan mbo-scholen uitgereikt.

De Nederlandse Onderwijspremie is een onderscheiding voor onderwijsteams die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van onderwijsvernieuwing. De prijs bestaat al langer voor het hoger onderwijs. Sinds vorig jaar wordt de prijs – dankzij minister Robbert Dijkgraaf – ook in het mbo uitgereikt. Toekenning van de Nederlandse Onderwijspremie drukt zowel waardering uit voor wat de teams bereikt hebben als vertrouwen in wat ze in de komende jaren verder zullen bereiken.

Miljoenen
Net als vorig jaar is in totaal 7,5 miljoen euro te verdelen over drie teams uit het middelbaar beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro), drie teams uit het hoger beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro) en drie teams uit het wetenschappelijk onderwijs (2,5 miljoen euro). De drie teams per sector ontvangen respectievelijk 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro. De middelen worden beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs.

Festival
De Nederlandse Onderwijspremie wordt op 27 juni uitgereikt op het ComeniusFestival in Nieuwegein. Het ComeniusFestival is het jaarlijkse festival van het ComeniusNetwerk waarbij onderwijsvernieuwing centraal staat. Het festival is gratis toegankelijk, ook voor wie geen lid is van het ComeniusNetwerk. Iedereen is van harte welkom om workshops te volgen en om de uitreiking van de Nederlandse Onderwijspremie bij te wonen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Nominaties
Voor de prijs zijn twee teams van vakscholen genomineerd. Het gaat om de Leidse Instrumentmakers School, waar een onderwijsteam een keuzedeel heeft ontwikkeld voor de hoogwaardige lucht- en ruimtevaartindustrie. Daarnaast het Scheepvaartcollege (Rotterdam), waar een team een innovatieve onderwijsmethode heeft ontwikkeld samen met bedrijven. Ten slotte is ook het Alfa College genomineerd. Op deze school ontwikkelde een team een methode om nieuwkomers op te leiden tot onderwijsassistent.

Bron: MBO-today