Video: Dierverzorger Dierentuin

Als dierverzorger kun je bij verschillende bedrijven en instellingen gaan werken zoals een dierenspeciaalzaak, een asiel of een dierentuin. Een dierentuin heeft vaak niet alleen een recreatieve functie, maar ook een educatieve, sociaal-culturele en/of therapeutische functie. Als dierverzorger dierentuin heb je een signalerende en proactieve houding waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met de gezondheid en het welzijn van de dieren en met de veiligheid van mens en dier.

Jij bent verantwoordelijk voor het voeren van de dieren, dit gebeurt op gezette tijden. Je maakt in overleg planningen voor het voeren en bepaalt het benodigde voer en water. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het voer en houdt de voorraad goed op peil. Ook zorg jij er voor dat de verblijfsplaatsen van de dieren optimaal zijn. Je richt de leefruimten in overleg met je leidinggevende in en zorgt dat deze schoon blijft. Je reinigt de ruimten en ontsmet deze. Daarnaast is het van belang dat voor sommige diersoorten het klimaat van de leefomgeving goed in de gaten wordt gehouden. Je zorgt er voor dat alle apparatuur en materialen waarmee je werkt ook schoon achter blijven.

Naast het creëren van een optimale leefomgeving voor de dieren ben je ook verantwoordelijk voor de monitoring van de dieren. Op basis van je vaktechnisch inzicht controleer je de conditie van (groepen) dieren en observeer je hun gedrag. Zijn er afwijkingen dan verzamel je relevante informatie hierover en biedt je waar dit kan zelf zorg aan de dieren. Zo kan het zijn dat ongewenst gedrag bij dieren door jou gecorrigeerd moet worden. Zijn er complexere afwijkingen of ziektes dan bepaal jij in overleg met je leidinggevende hoe hier mee om te gaan en of er mogelijk een dierenarts geraadpleegd moet worden. Belangrijk is dat je een goede registratie bijhoudt van het voeren van de dieren en van de monitoring. Omdat je in een dierentuin werkt, heb je te maken met bezoekers. Jij bent de deskundige op het gebied van de dieren en het kan voorkomen dat bezoekers en/of klanten bij je komen met vragen. Jij verstrekt hen waar nodig de juiste informatie en voorlichting.

Om aan de slag te gaan als dierverzorger dierentuin moet je het op de eerste plaats leuk vinden om met dieren te werken en er ook goed mee om kunnen gaan. Je moet goed samen kunnen werken met collega’s. Je hebt de verantwoordelijkheid voor dieren waarbij het belangrijk is dat je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet instructies en procedures op kunnen volgen waarbij het belangrijk is dat je kwaliteit levert. Daarnaast heb je een klantgerichte houding om op een goede manier bezoekers voor te kunnen lichten en te informeren.

Spreken de werkzaamheden van dierverzorger dierentuin je aan en beschik jij over de genoemde competenties? Dan is dit beroep misschien wel iets voor jou!