NT2 opleidingen

Click here for the English version

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) is het landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Met dit diploma wordt aangetoond dat de Nederlandse taal voldoende beheerst wordt, zodat er een goede start gemaakt kan worden als het gaat om een (beroeps)opleiding of baan. NT2 biedt twee niveaus aan waarop je examen kunt doen.

Het is niet noodzakelijk om eerst programma I te volgen en daarna programma II. Het is belangrijk dat je het niveau kiest dat bij je past.

Programma NT2 I (B1)

Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau. Het niveau is te vergelijken met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en de taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau.

Meer informatie

Programma NT2 I (B1)

Programma II is bedoeld voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. Het niveau is te vergelijken met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden. In dit programma spelen beschouwende en betogende teksten een belangrijke rol.

Meer informatie