Cursussen & Trainingen Ruimtelijke Ordening

Categorie Management en Beleid
Prijs € 1499,- tot € 5999
Regio

Er zijn 5 cursussen gevonden gerelateerd aan Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening Cursus en Training

De doelstelling van ruimtelijke ordening is het planmatig inrichten en benutten van de leefruimte. Ruimtelijke ordening streeft ernaar om de samenleving en de beschikbare ruimte zo goed mogelijk aan elkaar aan te passen. Hierbij moet men rekening houden met heel wat factoren. Zowel individuele als gemeenschappelijke belangen spelen een rol, maar ook de economie, het milieu en de wetgeving.

In Nederland werd de ruimtelijke ordening voor het eerst bij wet vastgelegd in 1962 (Wet op de Ruimtelijke Ordening of WRO). Deze wet werd herzien in 2008, waarna de Wet ruimtelijke ordening (Wro) tot stand kwam. Het inplannen van nieuwe wegen en verkeersinfrastructuur wordt geregeld door bijkomende wetten en bepalingen.

Ruimtelijke ordeningsplannen worden tegenwoordig digitaal opgesteld en zijn online raadpleegbaar.

Cursus ruimtelijke ordening

Een cursus op het gebied van ruimtelijke ordening zal vanzelfsprekend ingaan op de bestaande wetgeving en de ruimtelijke ordeningsplannen. De deelnemer leert welke wettelijke bepalingen er op het ogenblik gelden in verband met het gebruik van de beschikbare leefruimte.

Verder zal de cursist een inzicht krijgen in de manier waarop hij de verschillende uiteenlopende belangen van bewoners enerzijds en economische bedrijvigheid anderzijds, met elkaar kan verzoenen. Hierbij wordt het belang van milieuaspecten niet uit het oog verloren.

Tijdens de opleiding leert de cursist hoe hij de ruimte kan plannen, inrichten en ontwerpen, rekening houdend met vaak tegenstrijdige eisen van diverse betrokken partijen.

Ruimtelijke ordening, is een cursus iets voor mij?

Een cursus ruimtelijke ordening wordt aanbevolen voor iedereen die interesse heeft in het inrichten en plannen van de leefomgeving en een functie ambieert als planoloog, landschapsarchitect of stedenbouwkundig ontwerper.

Informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere opleidingen waarvan je informatie wil aanvragen.
opleidingenOnderstaand de lijst met opleidingen behorend aan jouw selectie.
Opleiding Instituut Kosten    
Adviseur Omgeving voor de Overheid Onderwijsinstelling 2749,-
  Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle
Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht Onderwijsinstelling 5999,-
  Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle
HBO Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht Onderwijsinstelling 2590,-
  Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle
MLO Medewerker Ruimtelijk Domein Onderwijsinstelling 3499,-
  Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle
Ruimtelijke Ordening Verdieping Onderwijsinstelling 1499,-
  Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.